งานบริการ » เครื่องวัดแก๊ส (Gas detector)แบ่งได้เป็นประเภทดังนี้  Gastron thailand

เครื่องวัดแก๊ส (Gas detector)แบ่งได้เป็นประเภทดังนี้  Gastron thailand

8 กันยายน 2023
308   0

เครื่องวัดแก๊ส gas detector เครื่องวัดแก๊สแบบพกพา ระบบตรวจวัดแก๊สรั่ว

ตัวควบคุมเครื่องวัดแก๊ส ระบบตรวจจับแก๊ส, บริการติดตั้ง (Installation), บริการสอบเทียบ (Calibration), ฝึกอบรม (Training) เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เช่น ATEX, IECEx, SIL2, etc และได้รับการรับรองจากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน อีกด้วย
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามช่องทางอื่น
T. +668 9497 3239
E. sales@gastronthailand.com
W. https://www.gastronthailand.com
FB. https://www.facebook.com/Gastronthailand

เครื่องวัดแก๊ส (Gas detector)แบ่งได้เป็นประเภทดังนี้ 

  • เครื่องวัดแก๊สแบบพกพา (Portable gas detector) 
  • เครื่องวัดแก๊สแบบติดตั้งกับพื้นที่ (Fixed gas detector)

เครื่องวัดแก๊สแบบพกพา (Portable gas detector)

เครื่องตรวจวัดแก๊สแบบพกพาได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย โดยตำแหน่งเครื่องวัดแก๊สที่ติดกับผู้ปฏิบัติงานจะต้องอยู่ในระดับลมหายใจของมนุษย์ เช่นคอเสื้อ ปกเสื้อ หรือกระเป๋า เพื่อการอ่านค่าที่แม่นยำและถูกต้อง เมื่อเครื่องวัดแก๊สตรวจจับแก๊สเกินกว่าค่ามาตรฐานที่ตั้งค่าไว้เครื่องจะส่งสัญญาณเสียง,แสง,สั่น แจ้งเตือน

เครื่องวัดแก๊ส Portable Gas Detector ของ gastron ได้แก่

เครื่องวัดแก๊สแบบติดตั้งกับพื้นที่ (Fixed gas detector)

เครื่องวัดแก๊สแบบติดตั้งกับพื้นที่ ได้รับการออกแบบมาสำหรับการตรวจวัดแก๊สในพื้นอันตรายที่มีโอกาสเกิดการรั่วไหลของแก๊ส ซึ่งเครื่องจะตรวจวัดแก๊สอย่างต่อเนื่อง โดยตำแหน่งหรือระดับของการติดตั้งเครื่องวัดแก๊ส จะขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของแก๊สเป้าหมายที่ต้องการตรวจวัด โดยทั่วไปเครื่องวัดแก๊สแบบติดตั้งกับพื้นที่จะทำการเชื่อมต่อกับ Controller, DCS, PLC

เครื่องวัดแก๊สแบบติดตั้งกับพื้นที่ (Fixed gas detector)

ที่มาของเนื้อหา https://shorturl.at/lvEKT